Qui som?

http://www.esplac.cat/qui-som/ESPLAC-qui-som1L’energia de l’esplai som nosaltres!

MISSIÓ

Esplais Catalans som una associació d’esplais laica i progressista que treballem des del voluntariat per a la transformació social en base els drets dels infants, mitjançant l’educació popular. L’enfortiment i la participació dels esplais és la nostra raó de ser.

VALORS

Esplais Catalans desenvolupem les nostres propostes en base els valors següents:

 • Educació: la tasca i el projecte educatiu dels esplais sorgeix del treball conjunt d’infants, monitors i monitores i famílies, els quals comparteixen un projecte associatiu de transformació social.
 • Laïcitat: som un moviment en favor de la llibertat de pensament i d’acció de tota la ciutadania, especialment d’infants i joves, amb els drets humans i dels infants com a marc de referència.
 • Voluntariat: el compromís i la responsabilitat que assumeixen els i les joves dels esplais són la nostra via per a la plena ciutadania.
 • Associacionisme: som una eina per a l’autodeterminació de les persones i l’autogestió dels grups a través de la participació associativa democràtica i de la vertebració federal dels esplais en el territori.
 • Internacionalisme: fomentem la capacitat de mirar cap enfora, de treballar en xarxa i de compartir experiències per tal d’entendre el nostre context quotidià i transformar-lo, tot desenvolupant una consciència de responsabilitat mundial compartida.
 • Amistat: recolzem el treball en equip, la motivació, el creixement personal, la convivència i el respecte en el tracte quotidià dels esplais com la manera d’estimar-nos i ser feliços.ESPLAC_qui-som2 L’esplai esdevé una escola de ciutadania per a infants, joves, famílies, monitors i monitores; unaforma d’educació popular. Esplais Catalans és el resultat de la voluntat dels esplais i persones membres de comptar amb espais d’intercanvi, d’aprenentatge i d’acció conjunta.  Fem promoció de la igualtat, la llibertat, la participació associativa, l’educació ambiental i els drets dels infants. En aquest sentit, a Esplais Catalans facilitem la formació dels monitors i monitores, organitzem trobades, impulsem campanyes i promovem la creació de comissions de treball sobre aspectes rellevants per als esplais. Actualment formem Esplais Catalans 105 esplais situats en 61 poblacions catalanes, agrupant a 6750 infants i uns 1560 monitors i monitores. Els nostresobjectius generals com a associació són:
 • Promoure la transformació social a través d’una educació integral i alliberadora.
 • Aconseguir el reconeixement i la sensibilització social sobre la importància de l’associacionisme educatiu.
 • Ser un referent per als esplais laics de Catalunya i donar-los el suport i recursos necessaris per al seu desenvolupament i millora.
 • Contribuir activament a l’enfortiment de la societat civil del nostre país mitjançant la promoció de l’associacionisme juvenil i infantil.
 • Promoure el respecte i l’enfortiment de la cultura catalana .
 • Fomentar la participació social dels infants i joves de Catalunya, així com d’altres indrets mitjançant accions a nivell local, però també internacional.

VISIÓ

Volem que l’esplai sigui conegut i reconegut com a referent educatiu a Catalunya i al món, i que Esplais Catalans en sigui l’associació representativa. Per això hem de garantir l’atenció personalitzada i consolidar el debat permanent sobre el projecte educatiu dels esplais.El repte d’Esplais Catalans és millorar la participació dels esplais i potenciar una organització més propera, més transparent i més democràtica així com ser presents a tot el territori català.

El repte d’enfortir Esplais Catalans passa per mantenir i potenciar la participació dels esplais.

Un equip d’equips

http://www.esplac.cat/unequip/ ESPLAC_equip

La participació, el nostre principal engranatge

Esplais Catalans som una associació conformada per un centenar esplais d’arreu de les comarques catalanes. D’aquesta primera afirmació en deriven ja dues necessitats, una la d’estructurar territorialment la participació dels esplais a l’associació i l’altra de fer-los convergir tots en un sol espai de decisió: l’Assemblea, el plenari de l’associació.

La realitat d’Esplac i els seus estatuts estableixen que d’Assemblea general se’n realitza una a l’any. I és per això que la participació ésdevé el nostre principal engranatge, garantint diversos espais en què tots els esplais puguin aportar les seves visions i decidir sobre el present i el futur de la nostra associació al llarg del curs.

Projecte Educatiu ESPLAC

http://www.esplac.cat/projecte-educatiu/

Educació en, per i sobre els Drets dels Infants

Les idees, conviccions i formes d’entendre el món, – en definitiva, el nostre ideari – ens condueixen a un mètode pedagògic, una manera d’educar i organitzar els esplais. El projecte educatiu dels esplais sorgeix del treball conjunt d’infants, monitors, monitores i famílies, que comparteixen un projecte associatiu de transformació social . Tot això queda plasmat en el projecte pedagògic dels esplais i en la suma d’aquests, el projecte educatiu d’Esplais Catalans.

Com a associació d’esplais laica i progressista que treballa mitjançant l’ educació en drets dels infants , la promoció i la sensibilització sobre els drets dels infants és un element clau de la feina que fem. Parlem d’educació en drets dels infants als esplais perquè parteix d’un enfocament integral que treballa tant els coneixements dels propis drets i responsabilitats, com les habilitats i actituds necessàries per a una societat més justa i igualitària, que es vertebri al voltant dels drets de les persones. A través de l’esplai volem promoure la transformació cap a aquesta societat.

El joc és la metodologia principal de l’esplai , perquè ens permet treballar tot un seguit de valors, competències i habilitats sempre amb l’objectiu últim d’educar infants i joves perquè puguin ser més lliures i més feliços. Fem servir el joc i altres elements pedagògics durant les activitats d’esplai i les activitats de vacances ; aquestes darreres són eines pedagògiques d’un gran valor en sí mateixes, ja que ens permeten treballar de manera ben intensa i vivencial els objectius establerts per a aquell curs, a més a més, en contacte amb la natura. És el millor moment per treballar tot allò relacionat amb la convivència, el creixement personal, l’autonomia i el treball en valors com ara el consum responsable, la solidaritat, la cooperació, etc.ESPLAC_qui-som    El projecte pedagògic d’Esplac són tots aquells documents que contenen el nostre discurs pedagògic i metodològic . Per tal d’adaptar-se a les noves conjuntures i donar a resposta a les necessitats que van sorgint als esplais en la seva tasca educativa, aquests són documents vius i en contínua evolució. Així doncs, sempre amb l’objectiu d’enfortir els esplais i donar-los eines per a encarar nous reptes, anualment ens proposem nous eixos i línies de treball que amplien i aprofundeixen en el nostre projecte educatiu. Els projectes principals que el composen són:

Participació
Perquè els infants són el centre del nostre projecte educatiu creem espais de participació i llibertat on poden realitzar les activitats que ells mateixos proposen, amb el suport i l’acompanyament d’un equip de monitors i monitores. Els nens i nenes desenvolupen a l’esplai la seva capacitat d’organització, d’assumir responsabilitats i treballar en equip.

Treball amb adolescents
El treball amb adolescents ens és fonamental ja que són el relleu de l’entitat i a la vegada representen la culminació del projecte educatiu amb l’assentament dels valors de l’esplai. A la vegada, es troben en una etapa vital amb unes necessitats concretes a les que cal donar resposta.

Treball amb famílies
Infants, monitores i monitors constitueixen el gruix de la feina educativa a l’esplai. El tercer pilar, i amb un paper clau són les famílies (en tota la seva diversitat de formes) . Com a un dels agents educatius de l’infant de primera referència, la col·laboració entre monitors i famílies és necessària.

Relleu generacional als esplais
Els esplais necessiten entrada i sortida de persones als seus equips de monitors i monitores per anar-se renovant i mantenint viu i avançar en el seu projecte educatiu. El relleu als equips de monitors, com a procés organitzat i dirigit, pensat i previst, actual i mirant cap al futur, és doncs de vital importància per la continuïtat del projecte educatiu de l’esplai.

Diversitat
Defensem que la diversitat com a una font d’enriquiment i aprenentatge: diversitat cultural i d’origen, de capacitats i necessitats educatives, d’identitat afectivosexual, de gènere, d’estatus socioeconòmic… Volem facilitar que els esplais esdevinguin espais d’inclusió per als infants, monitors/es i famílies diverses que reflecteixin la realitat del seu territori, a través d’estratègies concretes per a cada realitat.

Laicitat
Esplais Catalans ens definim com una associació laica, per la qual cosa apostem per un moviment a favor de la llibertat personal en el vessant del lliure pensament i de la lliure acció política i social de tota la ciutadania, especialment d’infants i joves, amb els drets humans i dels infants com a marc de referència.

Educació ambiental
L’aproximació de l’esplai al seu entorn és fonamental per aprendre a conèixer-lo, respectar-lo i defensar-lo. Treballem per un enfortiment dels esplais per ser cada cop més un agent de canvi, de sensibilització i un espai d’educació ambiental.

Finançament ètic
Cal que els valors intrínsecs de l’entitat, especialment el de pensament crític i responsabilitat es reflecteixin no només en el nostre paper com a entitat educativa, sinó també en elnostre paper de consumidors i en la nostra relació amb els diners.

Manifest d’infants i joves a l’#Esplaiada15

https://www.youtube.com/watch?v=7YwMnGSp3dI

Aquest és el manifest que van llegir infants i joves a l’acte reivindicatiu de l’Esplaiada 2015, la trobada general d’Esplais Catalans que es va celebrar a Llagostera del 24 al 26 d’abril. Davant de 2.200 nens i nenes i monitores, van deixar clar que #TenimVeu!